Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
Únia slovenských organizácií v Mad’arsku

hu sk

Programy na rok 2016

2016.01.20.

Pravidelné aktivity, kurzy v čabianskom regióne:

Skúšky -pávieho krúžku Borouka v Telekgerendáši, Spevokolu Horenka a citarovej skupiny v Kétšoproni, spevokolu Slniečko-Napocska v Čabasabady, spevokolu Čabianskej ružičky a pávieho krúžku Orgován v Čabe, pávieho krúžku v Poľnom Berinčoku Slovenské kluby - v Čabasabady, v Békešskej Čabe, v Čorváši, v Poľnom Berinčoku krúžky: Výšivkársky krúžok Rozmarín v Čabe, Krúžok slovenských gazdiniek v Čabe, Klub slovenských seniorov v Čabe tlačená média: Zrnko-Magocska v Čabasabady, Čabän a Čabiansky kalendár na Čabe (v pdf aj na internete)

10.01. Novoročný bál v Čabasabady
15.01. Novoročné strgnutie vedúcich Čabianskej organizácie Slovákov, ich skupín a partnerov
19.01. 25. výročie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku
21-23.01. Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na bále v Kolárove
28.01. Premietanie segedínskeho slovenského vysielania v DSK o výšivkárskom krúžku Rozmarín
29-30.01. Prednáška profesorov Bánskobystrickej univerzity v čabianskej slovenskej škole


01.02. Beseda s jazykovedkyňou a prekladateľkou Miroslavou Gavurovou a literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Jánom Gavurom v Dome národností v Segedíne
03.02. Klub čabianskych slovenských seniorov navštívi Múzeum čokolády v Budapešti
06.02. Valné zhromaždenie Únie slovenských organizácií v Békešskej Čabe
13.02. Slovenský batôžkový bál v Telekgerendáši
14.02. Fašiangová herňa v Čabasabady
10.02. Batôžkové fašiangy v Poľnom Berinčoku
17.02. Odborný deň Slovenskej samosprávy Békešskej župy v Telekgerendáši
20.02. Slovenský batôžkový bál na Čabe
26-28.02. Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na klobasiáde
február Rodinné čajové popoludne v Kétšoproni
Recenzia Čabianskeho kalendára a Čabäna na Čabe


07.03. Deň žien u Slovákoch v Telekgerendáši
Slovenské vinše na Dolnej zemi– prezentácia publikácie Jarmily Gerbócovej v Békešskej Čabe(16.30)
15.03. Mestské oslavy s miestnymi Slovákmi (Elek, Čaba …)
18-19.03. Konferencia Divadelné múzy na Dolnej zemi a odovzdanie ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku
23.03. Slováci v Poľnom Berinčoku organizujú súťaž vína, klobás a kyslých zaváraním miestnych občanov
25.03. Evanjelická pašia a umiestnenie vencov pri pamätníku Skolka András a Jeszenszky Károly v Poľnom Berinčoku
29-31.03. Stretnutie, mimoriadna hodina výtvarníctva a vernisáž výstavy v Dome slovenskej kultúry (DSK, 30.03. o 15.00) v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva Košice a čabianskou slovenskou školou – v rámci Jarného festivalu
marec Zabíjačka a prezentácia slovenských jedál v Čorváši
Zúčastnenie sa Čabanov na Veľkonočnej akcii Nadlačanov


09.04. IV. Dvor pochúťok našich starých mám a vydanie dvojjjazyčnej publikácii v Poľnom Berinčoku
16.04. Tradičné čajové popoludne v Telekgerendáši
23.04. Veloštátna kvalifikácia spevokolu Orgván v Orošháze
24.04. V. Stertnutie spovokolov a pávích krúžkov v Poľnom Berinčoku na počesť bývalých dirigentov Szabó Antal a manželka
apríl Úprava a kladenie vencov v „tót” cintoríne v Poľnom Berinčoku
máj Klobasiáda a Slovenský deň v Gerendáši
Jazdecké preteky na Turíce v Eleku
Medešské Slováčky pečú herovky na super maratón
Zúčastnenie sa Slovákov z Eleku na závinovom festivale v Malom Kereši
máj-jún Cesta telekgerendášskych Slovákov do Bzovíka – podpísanie partnerskej dohody


05.06. Majáles v Čabasabady
20-25.06. Cesta čorvášskych Slovákov na Slovensko
jún Čabianske leto so slovenským programom
06.16-19. Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme na Čabe
druhá polovica júna Čorvášski Slováci v družobnej osade Sládkovičovo na Kultúrnych dní


6-8.07. Evanjelické cirkevné dni v organizovaní ECAV v Békešskej Čabe s divadelným predstavením z Vojvodiny
júl Zúčastnenie sa na Dni Slovákov v Maďarsku
Odborná okružná cesta čabianskych Slovákov u vojvodinských Slovákoch
Slováci v Poľnom Berinčoku sa zúčastňujú na oslavách Cyrila a Metóda v Kolárove
Zúčastnenie sa Gerendášanov v družobnej osade Malá Mača a Sládkovičovo na ich Kultúrných dní


5-7.08. Odborná cesta čabianskych Slovákov do Třinca (ČR) k partnerskej organizácie s navštívením festivalu Jánošíkov dukát
10-14. 08. Slovenský projekt Slovákov v Čabasabady s Hradišťom
12-14.08. Deň jabĺk v Čabasabady
13-14.08. Slováci v Poľnom Berinčoku prezentujú sa na jarmoku družobnej osady v Kolárove
20.08 Stretnutie družobných osád v Poľnom Berinčoku
august Stretnutie družobných osád Čorváša
XIII. Svetové stretnutie Elečanov s družobnými osadami
Podelenie sa nad organizačnými prácami "Madzagfalvi Napok" v Békéši


17.09. Festival plnenej kapusty v Poľnom Berinčoku
24.09. Slovenský deň v Čorváši
september Vystúpenie Folklórnej skupiny Kolárova vo Veľkom Bánhedeši a na Čabe
Cez Nadlak je…
Slováci v Poľnom Berinčoku sa prezentujú gastronómiou v Topoľčianoch
Oberačkové slávnosti v Gerendáši
Cesta Slovákov v Eleku do Číčera na Slovensko
30.09.-02.10. Prezentácia tradičnej slovenskej kultúry v Poľnom Berinčoku


18.10. Festival kukurice a Slovenský deň v Telekgerendáši
október Seminár slovenských dolnozemských pedagógov na Čabe
posledný októbrový víkend Miniklobasiáda v kruhu Slovákov na Čabe
november Premietanie filmu v Čorváši
Zabíjačka a slovenský deň v Eleku
Rozpomienka pri kríži svojich predkov v Kétšoproni
Bál na Katarínu a na Alžbetu v Gerendáši


18.12. Deň národnosti a detská herňa v Čabasabady
december Čakanie sviatkov so žiakmi-seriál programov v Békéši
Deň menšín v každej osade

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem