Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
Únia slovenských organizácií v Mad’arsku

hu sk

Valné zhromaždenie

2015.04.16.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

___________________________________________________________________


Pozvánka


Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia Únie slovenských
organizácií v Maďarsku, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2015 o 10. hodine v Slovenskej škole
v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.).

Návrh programu rokovania:


1. Referát o aktivitách predsedu v uplynulom období
2. Schválenie účtovnej závierky a Verejnoprospešného hlásenia za rok 2014
3. Schválenie pracovného plánu na rok 2015
4. Schválenie rozpočtu na rok 2015
5. Oznamy


Oznamujem Vám, že v tom prípade, ak Valné zhromaždenie v stanovenom termíne
nebude uznášaniaschopné, Valné zhromaždenie opät zvolávam 25. apríla 2015 na 10. hodinu
30. minútu, ktoré bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.
Vzhľadom na dôležité body rokovania počítame s Vašou aktívnou účasťou!
V Slovenskom Komlóši 16. apríla 2015
 

                        S úctou


František Zelman
predseda

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem