Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
Únia slovenských organizácií v Mad’arsku

hu sk

Kto je kto

2014.10.09.

Ki kicsoda?/Kto je kto?


a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján / na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku

1. Hollerné Racskó Erzsébet (Budapest) /Alžbeta Hollerová Račková (Budapešť)
Újságíró, tolmács-fordító, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, 1998 és 2006 között az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / novinárka, prekladateľka-tlmočníčka, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, od roku 1998 do roku 2006 predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy.


2. Glückné Papucsek Márta (Pilisszentkereszt) / Marta Glücková Papučková (Mlynky)
Pedagógus, a pilisszentkereszti általános iskola igazgatója, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Elnöksége tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Základnej školy v Mlynkoch, členka Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


3. Riba Etelka (Budapest) / Etelka Rybová (Budapešť)
Az Országos Szlovák Önkormányzat volt elnökhelyettese, a Kétsopronyi Szlovák Önkormányzat elnöke / dlhoročná zástupkyňa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň.


4. Nagy Mária (Piliscsév) / Mária Nagyová (Čív)
Több cikluson keresztül volt Piliscsév község polgármestere, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, megalakulása óta tagja az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy, od jej založenia členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


5. Zelman Ferenc Pál (Tótkomlós) / František Zelman (Slovenský Komlóš)
Agrármérnök, külkereskedő, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / agrárny inžinier, odborník v oblasti zahraničného obchodu, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku, zástupca predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


6. Fuhl Imre (Pilisszentkereszt) / Imrich Fuhl (Mlynky)
Újságíró, a luno.hu és az oslovma.hu portálok alapítója, megalakulása óta tagja a Plisszentkereszti Szlovák Önkormányzatnak és az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / novinár, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu, od jej založenia je členom Slovenskej samosprávy obce Mlynky a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

 

7. Kuczik Júlia (Sátoraljaújhely) / Júlia Kucziková (Nové Mesto pod Šiatrom)
Pedagógus, a sátoraljaújhelyi Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium igazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák 0nkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, predsedníčka Slovenskej samosprávy Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


8. Nagy Tamás (Dunaegyháza) / Tomáš Nagy (Dunaeďház)
Dunaegyháza község polgármestere, a Dunaegyházi Szlovák Önkormányzat elnöke, több ciklus óta az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / starosta obce Dunaeďház, niekoľko volebných cyklov člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


9. Dr. Szabó Zsuzsanna (Budapest) / Dr. Zuzana Szabová (Budapešť)
Ügyvéd, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete elnöke, a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség presbitere, küldött a Pesti Evangélikus Egyházmegyében, az Országos Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke / advokátka, predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, predsedníčka Slovenskej samosprávy XVI. obvodu Budapešti, presbiterka Evanjelického cirkevného zboru v Cinkote, predsedníčka Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


10. Dr. Egyed Ferdinánd (Salgótarján) – Dr. Ferdinand Egyed (Šalgótarján)
A Salgótarjáni Szlovák Önkormányzat elnöke, a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat alelnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / predseda Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne, podpredseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


11. Kesjár Mátyás (Csabaszabadi) / Matej Kešjár (Čabasabadi)
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója ügyvivője, megalakulásától tagja és több ciklus óta elnöke a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak, három cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat, majd két cikluson keresztül a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke / konateľ Únie slovenských organizácií v Maďarsku, od jej založenia je členom a viac cyklov predsedom Slovenskej samosprávy v Čabasabadi, v troch cykloch bol predsedom Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vo dvoch cykloch Slovenskej samosprávy Békešskej župy.


12. Komjáthi Gáborné (Vanyarc) / Ruženka Komjáthiová (Veňarec)
Pedagógus, a Vanyarci Szlovák Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veňarci a Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


13. Szabóné Tóth Katalin (Kistarcsa) / Katarína Szabová Tóthová (Malá Tarča)
Tanár, könyvtáros, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat tagja, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / pedagogička, knihovníčka, členka Slovenskej samosprávy v Malej Tarči, predsedníčka Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


14. Hollósy Tiborné (Budapest) / Zuzana Hollósyová (Budapešť)
Az Ozvena Szlovák Kórus vezetője, megalakulása óta a XIII. kerületi és a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / vedúca Slovenského speváckeho zboru Ozvena, od jej založenia je predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti a Slovenskej samosprávy Budapešti, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


15. Lászik Mihály (Békéscsaba) / Michal Lásik (Békešská Čaba)
Pedagógus, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgató-helyettese, a Csabai Szlovákok Szervezete elnöke, a békéscsabai szlovák önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Nevelési-oktatási Bizottságának elnöke / pedagóg, zástupca riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, člen slovenskej samosprávy Békešskej Čaby, predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


16. Lénártné Orliczki Judit (Répáshuta) / Judita Lénártová Orliczká (Répašská Huta) – mérnök-közgazdász, a répáshutai szlovák önkormányzat elnök-helyettese, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja / ekonómka-inžinierka, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Répašskej Hute, členka Dozorného výboru Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

17. Dr. Király Katalin (Szeged) / Dr. Katarína Király (Segedín)
Etnológus, az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja volt igazgatója, a Legatum Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója / etnologička, bývalá riaditeľka Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, výkonná riaditeľka Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum.


18. Mátyás Áron (Miskolc) / Áron Mátyás (Miškovec)
Egyetemi hallgató, Komenský Egyetem, Pozsony, európai tanulmányok / poslucháč Univerzity Komenského v Bratislave, odbor európske štúdiá.


19. Frankó Anna (Szarvas) / Anna Franková (Sarvaš)
Pedagógus, a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanára, a Vernosť egyesület elnöke, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat tagja / pedagogička, učiteľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši, predsedníčka spolku Vernosť, členka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš.


20. Csapóne Mesnikov Melinda (Telekgerendás) / Melinda Csapová Mesnikovová (Telekgerendáš)
Közgazdász, a Telekgerendási Borouka Pávakör elnöke, a Telekgerendás Község Képviselő-testületének tagja / ekonómka, predsedníčka Speváckeho zboru Borouka v Telekgerendáši, členska zastupiteľského zboru obce Telekgerendáš.


21. Gmoser Györgyné (Kiskőrös) / Zuzana Gmoserová (Malý Kereš)
A Kiskőrösi Szlovákok Egyesülete elnöke, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottsága tagja / predsedníčka Spolku Slovákov v Malom Kereši, členka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


22. Bajnokné Képes Gyöngyi (Sámsonháza) / Gyöngyi Bajnoková Képešová (Šámšonház)
Sámsonháza község polgármestre, az Országos Szlovák Önkormányzat Ifjusági Bizottsága tagja / starostka obce Šámšonház, členka Mládežníckeho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


23. Galda Levente (Pilisszentkereszt) / Levente Galda (Mlynky)
A Pilisszentkeresztért Egyesület elnöke, az Identita Egyesület alelnöke / predseda Spolku pre Mlynky, podpredseda Spolku Identita.


24. Kaszaláné Szabad Judit (Mátraszentimre) / Judita Kaszalová Szabadová (Alkár)
Pedagógus, a mátraszentimrei iskola volt igazgatója, a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, bývalá riaditeľka Základnej školy v Alkári, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


25. Mataisz Istvánné (Szeged) / Mária Mataiszová (Segedín)
Pedagógus, népművelő, a Szegedi Szlovák Önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt elnöke / pedagogička, osvetárka, členka segedínskej slovenskej samosprávy, bývalá predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


26. Rágyanszki György (Szarvas) / Juraj Rágyanszki (Sarvaš)
Az ELTE doktorandusza / doktorand na Univerzite Loránda Eötvösa.


27. Györk Ernőné (Kiskőrös) / Ildika Györková (Malý Kereš)
Óvónő, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / učiteľka materskej školy, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Malom Kereši
 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem