Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
Únia slovenských organizácií v Mad’arsku

hu sk

Szlovák Unió

Csabai régió programja

2016.01.20.

Rendszeres aktivitások, képzések a csabai régióban:


Próbák - Borouka pávakör Telekgerendás, Horenka Hagyományőrző énekkar és Rosička citazenekar Kétsoprony, Slniečko-Napocska énekkar Csabasabadi, Čabianska ružička énekkar és Orgován népdalkör Békéscsabán, Mezőberényi Szlovák Pávakör; Szlovák klubok – Csabaszabadi, Békéscsaba, Csorvás, Mezőberény Szakkörök: Rozmaring Csabán, Szlovák Háziasszonyok Klubja Csabán, Szlovák Seniorok Klubja csabán nyomtatott sajtó: Zrnko-Magocska Csabaszabadiban, Čabän havi hírlevél és Csabai kalendárium (pdf interneten is)

 

01. 10. Újévi bál Csabaszabadiban
01. 15. A Csabai szlovákok Szervezete, csoportvezetői és partnerei újévi találkozója
01. 19. Részvétel a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége 25. évfordulóján romániai Nagylakon
01.21-23. A mezőberényi szlovákok résztvesznek partnertelepülésük Kolárovo bálján
01. 28. A szegedi Szlovák TV forgatása a SZKH-ban a Rozmaring Hímzőkörről


02.01. Közönségtalálkozó Miroslava Gavurová nyelvésszel és műfordítóval, és Ján Gavura költővel, műfordítóval a szegedi Nemzetiségek Házában
02.03. A csabai szlovák seniorok klubja mlátogatása a budapesti Csokoládé Múzeumba
02.06. Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége Közgyűlése Békéscsabán
02. 13. Szlovák batyus bál Telekgerendáson
02. 14. Farsangi játszóház Csabaszabadiban
02. 10. Batyxus farsang Mezőberényben
02.17. Békés Megye Szlovák Önkormányzata szakmai napja Telekgerendáson
02. 20. Szlovák batyus bál Békéscsabán
02. 26-28. A csorvási szlovákok partnertelepülésük Sládkovičovo kolbászfesztiválján
február Családi Teadélután Kétsopronyban
Csabai kalendárium és  Čabäna értékelése Békéscsabán (SZKH)


03. 07. Nők Napja a telekgerendási szlovákoknál
Szlovák köszöntők az Alföldön –Jarmila Gerbócá könyvbemutatója Békéscsabán (16.30)
03. 15. Városi ünnepségek helyi szlovákok részvételével (Elek, Bcsaba …)
03. 18-19. „Az Alföldi színház múzsái“ konferencia és Ondrej Štefanko díjátadás romániai Nagylakon
03. 23. A mezőberényi szlovákok bor-, kolbász- és savanyúság versenyt rendeznek a helyi lakosság számára
03. 25. Evangélikus passió és koszorúzás Skolka András és Jeszenszky Károly emlékhelynél Mezőberényben
03.29.-31. Találkozó, művészeti rendhagyó óra és kiállítás a Szlovák Kultúra Házában (SZKH, 02.30. 15.00) a kassai iparművészeti iskola és csabai szlovák iskola diákjaival, szakembereivel – a Tavaszi Fesztivál keretében
március Disznótor és szlovák ételek bemutatója Csorváson
Csabaiak részvétele a Nagylakiak Húsvéti rendezvényén


04. 09. IV. Nagyanyáink konyhája és kapcsolódó kétnyelvű kiadvány kiadása Mezőberényben
04. 16. Hagyományos Teadélután telekgerendáson
04. 24. V. Énekkarok és pávakörök Találkozója Szabó Antal és neje volt karnagyok tiszteletére Mezőberényben
aprilis A mezőberényi „tót”temető rendbetétele és megkoszorúzása
máj Szlovák Nap és kolbászolás Gerendáson
Húsvéti fogathajtó verseny Eleken
A medgyesi szlovákok csörögét sütnek a Super maratonon
Az eleki szlovákok részvétele a kiskőrösi Rétesfesztiválon
május-június Telekgerendási szlovákok útja testvértelepülésükre, Bzovíkba – együttműködés aláírása


06. 05. Majális Csabaszabadiban
06. 20-25. Csorvási szlovákok útja Szlovákiába
június Részvétel a Magyországi Szlovákok Napján
Csabai nyár szlovák programmal
június 2. fele Szlovák népi kézművesség – az alföldi szlovák diákok (RO-SRB-MR)tábora Békéscsabán
A csorvási szlovákok részvétele testvértelepülésük Sládkovičovo Kulturális Napján


07.6-8. Evangélikus Egyházi Napok Békéscsabán (szlovákiai evangélikus egyház szervezésében) vajdasági szlovák színházi előadással egybekötve
július A csabai szlovákok szakmai körútja a vajdasági szlovákoknál
A mezőberényi szlovákok résztvesznek testvértelepülésük Kolárovo Cyril és Metód ünnepségén
A gerendási szlovákok részvétele testvértelepülésük Malá Mača és Sládkovičovo Kulturális Napjain


08. 5-7. A csabai szlovákok útja partnerükhöz Třinec-be (ČR) , Jánošíkov dukát fesztivál látogatással egybekötve
08.10-14. Csabaszabadi és testvértelepülésük Hradište közös szlovák projektje
08. 12-14. Alma Napok Csabaszabadiban
08. 13-14. A mezőberények bemutatkoznak testvértelepülésük Kolárovo vásárán
08.20. Testvértelepülések Találkozója Mezőberényben
augusztus Testvértelepülések Találkozója Csorváson
XIII. Elekiek Világtalálkozója testvértelepülések Találkozójával
"Madzagfalvi Napok" rendezésében a helyi szlovákok Békésen


09. 17. Töltöttkáposzta Fesztivál Mezőberényben
09. 24. SlovensSzlovák Nap Csorváson
szeptember Vystúpenie Folklórnej skupiny Kolárovo-i Folklóoregyüttes fellépése Nagybánhegyesen és Békéscsabán
Cez Nadlak je… népzenei szólóénekesek versenye
A mezőberényi szlovákok bemutatkoznak testvértelepülésükön, Topoľčiany-ban
Szüreti mulatság Gerendáson
Az eleki szlovákok útja a szlovákiai Číčer-be
09.30.- 10. 02. Hagyományos szlovák kultúra bemutatása Mezőberényben


10. 18. Kukorica Fesztivál és Szlovák nap Telekgerendáson
október Alföldi (RO-SRB-MR) szlovák pedagógusok szemináriuma Békéscsabán
utolsó októberi hétvége Szlovákok találkozója kolbász mellett Békéscsabán
november Filmvetítés Csorváson
Disznótor és szlovák Nap Eleken
Megemlékezés ősei emlékhelye előtt Kétsopronyban
Katalin és Erzsébet napi Bál Gerendáson


12. 18. Nemzetiségi Nap gyermekjátszóval Csabaszabadiban
december Ünnepváró a gyerekekkel- program sorozat Békésen
Nemzetiségi Napok szlovákok lakta településeken
 

Közgyűlés

2015.04.16.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

____________________________________________________________


Meghívó


Ezúton értesítem, hogy a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója közgyűlésére
2015. április 25-én 10 órakor kerül sor Tótkomlóson a Szlovák Iskolában

(5940 Tótkomlós, Földvári u. 1.).


Napirendi pontok:


1. Az elnök beszámolója az elmúlt év munkájáról
2. A 2014. évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
3. A 2015. évi munkaterv elfogadása
4. A 2015. évi költségvetés elfogadása
5. Bejelentések


Tájékoztatom, hogy amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem lenne
határozatképes, úgy a közgyűlést 2015. április 25-én 10 óra 30 perce ismételten összehívom,
mely a megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.
A napirend fontosságára való tekintettel számítok megjelenésére.


Tisztelettel


Zelman Ferenc
elnök

Meghívó

2014.12.08.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége
Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie
5940 Tótkomlós Liszt Ferenc u. 15 tel/fax 06 68 460 011
usom.mszszu@gmail.com mob 06 30 625 47 71

_______________________________________________________________________
 

Meghívó


Ezúton értesítem, hogy a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója közgyűlésére

2014. december 18-án 16 órakor kerül sor

Tótkomlóson a Szlovák Regionális Kulturális
Központban (5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc u. 15.).


Napirendi pontok:


1. Tájékoztatás a választásokról.
2. Alapszabály módosítás.
3. Tisztújítás
4. Bejelentések


Tájékoztatom, hogy amennyiben a rendkívüli közgyűlés a meghirdetett időpontban nem
lenne határozatképes, úgy az ülést 2014. december 18-án 16 óra 30 percre ismételten
összehívom, mely a megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.
A napirend fontosságára való tekintettel számítok megjelenésére.


Tótkomlós, 2014. december 8.


Tisztelettel:

Zelman Ferenc elnök

 

Ki kicsoda

2014.10.09.

Ki kicsoda?/Kto je kto?


a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján / na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku

1. Hollerné Racskó Erzsébet (Budapest) /Alžbeta Hollerová Račková (Budapešť)
Újságíró, tolmács-fordító, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, 1998 és 2006 között az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / novinárka, prekladateľka-tlmočníčka, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, od roku 1998 do roku 2006 predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy.


2. Glückné Papucsek Márta (Pilisszentkereszt) / Marta Glücková Papučková (Mlynky)
Pedagógus, a pilisszentkereszti általános iskola igazgatója, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Elnöksége tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Základnej školy v Mlynkoch, členka Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


3. Riba Etelka (Budapest) / Etelka Rybová (Budapešť)
Az Országos Szlovák Önkormányzat volt elnökhelyettese, a Kétsopronyi Szlovák Önkormányzat elnöke / dlhoročná zástupkyňa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň.


4. Nagy Mária (Piliscsév) / Mária Nagyová (Čív)
Több cikluson keresztül volt Piliscsév község polgármestere, a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, megalakulása óta tagja az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy, od jej založenia členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


5. Zelman Ferenc Pál (Tótkomlós) / František Zelman (Slovenský Komlóš)
Agrármérnök, külkereskedő, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / agrárny inžinier, odborník v oblasti zahraničného obchodu, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku, zástupca predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


6. Fuhl Imre (Pilisszentkereszt) / Imrich Fuhl (Mlynky)
Újságíró, a luno.hu és az oslovma.hu portálok alapítója, megalakulása óta tagja a Plisszentkereszti Szlovák Önkormányzatnak és az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének / novinár, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu, od jej založenia je členom Slovenskej samosprávy obce Mlynky a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


7. Kuczik Júlia (Sátoraljaújhely) / Júlia Kucziková (Nové Mesto pod Šiatrom)
Pedagógus, a sátoraljaújhelyi Magyar - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium igazgatója, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák 0nkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, riaditeľka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, predsedníčka Slovenskej samosprávy Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


8. Nagy Tamás (Dunaegyháza) / Tomáš Nagy (Dunaeďház)
Dunaegyháza község polgármestere, a Dunaegyházi Szlovák Önkormányzat elnöke, több ciklus óta az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / starosta obce Dunaeďház, niekoľko volebných cyklov člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


9. Dr. Szabó Zsuzsanna (Budapest) / Dr. Zuzana Szabová (Budapešť)
Ügyvéd, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete elnöke, a Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség presbitere, küldött a Pesti Evangélikus Egyházmegyében, az Országos Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke / advokátka, predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, predsedníčka Slovenskej samosprávy XVI. obvodu Budapešti, presbiterka Evanjelického cirkevného zboru v Cinkote, predsedníčka Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


10. Dr. Egyed Ferdinánd (Salgótarján) – Dr. Ferdinand Egyed (Šalgótarján)
A Salgótarjáni Szlovák Önkormányzat elnöke, a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat alelnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / predseda Slovenskej samosprávy v Šalgótarjáne, podpredseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


11. Kesjár Mátyás (Csabaszabadi) / Matej Kešjár (Čabasabadi)
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója ügyvivője, megalakulásától tagja és több ciklus óta elnöke a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzatnak, három cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat, majd két cikluson keresztül a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke / konateľ Únie slovenských organizácií v Maďarsku, od jej založenia je členom a viac cyklov predsedom Slovenskej samosprávy v Čabasabadi, v troch cykloch bol predsedom Finančno-kontrolného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vo dvoch cykloch Slovenskej samosprávy Békešskej župy.


12. Komjáthi Gáborné (Vanyarc) / Ruženka Komjáthiová (Veňarec)
Pedagógus, a Vanyarci Szlovák Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, predsedníčka Slovenskej samosprávy vo Veňarci a Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


13. Szabóné Tóth Katalin (Kistarcsa) / Katarína Szabová Tóthová (Malá Tarča)
Tanár, könyvtáros, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat tagja, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke / pedagogička, knihovníčka, členka Slovenskej samosprávy v Malej Tarči, predsedníčka Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


14. Hollósy Tiborné (Budapest) / Zuzana Hollósyová (Budapešť)
Az Ozvena Szlovák Kórus vezetője, megalakulása óta a XIII. kerületi és a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / vedúca Slovenského speváckeho zboru Ozvena, od jej založenia je predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti a Slovenskej samosprávy Budapešti, členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


15. Lászik Mihály (Békéscsaba) / Michal Lásik (Békešská Čaba)
Pedagógus, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgató-helyettese, a Csabai Szlovákok Szervezete elnöke, a békéscsabai szlovák önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Nevelési-oktatási Bizottságának elnöke / pedagóg, zástupca riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe, predseda Čabianskej organizácie Slovákov, člen slovenskej samosprávy Békešskej Čaby, predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


16. Lénártné Orliczki Judit (Répáshuta) / Judita Lénártová Orliczká (Répašská Huta) – mérnök-közgazdász, a répáshutai szlovák önkormányzat elnök-helyettese, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja / ekonómka-inžinierka, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Répašskej Hute, členka Dozorného výboru Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.


17. Dr. Király Katalin (Szeged) / Dr. Katarína Király (Segedín)
Etnológus, az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja volt igazgatója, a Legatum Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója / etnologička, bývalá riaditeľka Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, výkonná riaditeľka Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum.


18. Mátyás Áron (Miskolc) / Áron Mátyás (Miškovec)
Egyetemi hallgató, Komenský Egyetem, Pozsony, európai tanulmányok / poslucháč Univerzity Komenského v Bratislave, odbor európske štúdiá.
19. Frankó Anna (Szarvas) / Anna Franková (Sarvaš)
Pedagógus, a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanára, a Vernosť egyesület elnöke, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat tagja / pedagogička, učiteľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši, predsedníčka spolku Vernosť, členka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš.


20. Csapóne Mesnikov Melinda (Telekgerendás) / Melinda Csapová Mesnikovová (Telekgerendáš)
Közgazdász, a Telekgerendási Borouka Pávakör elnöke, a Telekgerendás Község Képviselő-testületének tagja / ekonómka, predsedníčka Speváckeho zboru Borouka v Telekgerendáši, členska zastupiteľského zboru obce Telekgerendáš.


21. Gmoser Györgyné (Kiskőrös) / Zuzana Gmoserová (Malý Kereš)
A Kiskőrösi Szlovákok Egyesülete elnöke, a Kiskőrösi Szlovák Önkorm
ányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottsága tagja / predsedníčka Spolku Slovákov v Malom Kereši, členka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


22. Bajnokné Képes Gyöngyi (Sámsonháza) / Gyöngyi Bajnoková Képešová (Šámšonház)

Sámsonháza község polgármestre, az Országos Szlovák Önkormányzat Ifjusági Bizottsága tagja / starostka obce Šámšonház, členka Mládežníckeho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


23. Galda Levente (Pilisszentkereszt) / Levente Galda (Mlynky)
A Pilisszentkeresztért Egyesület elnöke, az Identita Egyesület alelnöke / predseda Spolku pre Mlynky, podpredseda Spolku Identita.


24. Kaszaláné Szabad Judit (Mátraszentimre) / Judita Kaszalová Szabadová (Alkár)
Pedagógus, a mátraszentimrei iskola volt igazgatója, a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, több cikluson keresztül volt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja / pedagogička, bývalá riaditeľka Základnej školy v Alkári, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Alkári, vo viacerých cykloch bola členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


25. Mataisz Istvánné (Szeged) / Mária Mataiszová (Segedín)
Pedagógus, népművelő, a Szegedi Szlovák Önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának volt elnöke / pedagogička, osvetárka, členka segedínskej slovenskej samosprávy, bývalá predsedníčka Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.


26. Rágyanszki György (Szarvas) / Juraj Rágyanszki (Sarvaš)
Az ELTE doktorandusza / doktorand na Univerzite Loránda Eötvösa.


27. Györk Ernőné (Kiskőrös) / Ildika Györková (Malý Kereš)
Óvónő, a Kiskőrösi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese / učiteľka materskej školy, zástupkyňa predsedu Slovenskej samosprávy v Malom Kereši
 

Választás

2014.10.06.

Csak szolgálni,
és látni
a dolgok lényegét.
(Juraj Dolnozemský: Hinni)

 

 

Fogjunk össze – nyelvünkért, kultúránkért, a magyarországi szlovákságért!

Közös célok – közös lista

Sosem volt ilyen jó nekünk – mondhatnánk. Hiszen a lelkes önkéntesek ezreit összefogó szlovák civil szervezetek mellett vannak szlovák önkormányzataink, oktatási és kulturális intézményrendszerünk és tavasz óta – Fuzik János személyében – parlamenti szószólónk is.


Továbbra is folytatódik azonban a nyelvvesztés, sok általános iskolában megszűnik a szlovák nyelv oktatása és elsorvadnak a szlovák pedagógusokat nevelő főiskolai tanszékek. Egyre kevesebb pénz és figyelem jut a civil szférára is, amelyen az egész nemzetiségi önkormányzati rendszer nyugszik és amelynek keretében minden egyes szlováklakta településen zajlik a hagyományápolás és örökségünk átadása a fiatal generációnak.


Intézményrendszerünk alapjait több mint tíz évvel ezelőtt közösen raktuk le. E tekintetben az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) Közgyűlésében abban az időben – és úgy vélem, később is – teljes volt a nézetazonosság. Legfelsőbb választott testületünkben az első ellentétek nyolc évvel ezelőtt jelentek meg, amikor a válsztásokra készültünk. Az akkori választások ugyanúgy mérföldkőnek számítottak közéletünkben, mint a mostaniak. A választási folyamatban ugyanis 2006-ban először vettek részt a szlovák egyesületek, mint jelölőszervezetek. A civil szférában meglévő feszültségeket az OSZÖ-ben nem sikerült megszüntetni és a megosztottság ma már a helyi szlovák közösségekben is megmutatkozik.


A helyzet megoldására irányuló kezdeményezés szintén a civil szférából érkezett. A két legnagyobb szlovák szervezet, amely az előző két ciklusban az OSZÖ Közgyűlésének minden tagját jelölte, tagjai kezdeményezésére úgy döntött, a szlovák nemzetiségi választásokon közösen vesznek rész. A több száz helyi önkormányzati jelölttel (több, mint 400 az összesen 504 jelöltből), a hat területi listával és a közös országos listával azt üzenik a magyarországi szlovákoknak, hogy közösen kívánják képviselni érdekeiket és közösen kívánnak értük dolgozni.


Hiszen intézményrendszerünk megőrzése és fejlesztése mindannyiunk szívügye. Külön figyelmet érdemelnek a szlovák nyelvoktató iskolák, az óvodák és a szlovák civil szféra is. A pedagógusutánpótlás biztosítása érdekében szükség van a szlovák pedagógusok szakmai és nyelvi képzése koncepciójának kidolgozására. A megváltozott körülmények arra ösztönöznek bennünket, hogy figyelmet szenteljünk a nyugdíjasainknak és a főiskolás korosztálynak is.


Ha élettel akarjuk megtölteni intézményeinket, szükségünk van minden szlovákra, tekintet nélkül arra, hol él, milyen iskolába járt, melyik szervezet tagja. Közös céljainkat, nyelvünk és sajátos kultúránk megőrzését csak kölcsönös együttműködéssel, közös erővel érhetjük el. Konfrontáció helyett párbeszédre és kompromisszumokra van szükség, hiszen egy ilyen kis létszámú közösségben ez másképp nem működik.


Hiszem, hogy mindannyiunkat, akik a mostani választások során versenybe szállunk a választók kegyeiért, ez a cél vezet. Az első, szimbolikus kompromisszum a közös lista összeállítása volt. Kérjük önöket, támogassanak bennünket szavazataikkal, hogy közösen folytathassuk! Szavazzanak helyi jelöltjeinkre, területi listáinkra és főként: válasszák az 1-es számú országos listát!


 Hollerné Racskó Erzsébet
a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
közös listájának vezetője

1 2 3 4 5

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem